Op dit moment kunt u zich kandidaat stellen om de volgende producten te testen:


Les tests terminés:

Parfum van een Frans merk

10 testpersonen
werden geselecteerd
Geeindigd op
31/01/2024

Selectie van de testpersonen

Om te worden geselecteerd, moet u voldoen aan het vereist profiel voor de test. Hoe actiever u bent op het panel, door bijvoorbeeld op enquêtes te antwoorden, hoe meer uw kansen stijgen om voor het testen van een product te worden uitgekozen.